תגיש לי Fundamentals Explained

Please don't forget to reply to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which give attention to the nominator will never have an impact on the results of the nomination. Thank you!

You should recall to reply to and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator will likely not affect the results of the nomination. Thanks!

תודה רבה על העדכון. אז ראיתי את המקרים האלו, ואני חושבת שסער הגזים מאד בתגובה, ושהוא היה גס רוח ומעליב לא פחות מאיילה.

חובה לציין שההתמודדות עם הסיטאוציה הקשה שנקלעת אליה אתמול בלילה עם התפרקותה של איילה מעוררת כבוד.

יש לו משום מה השפעה,והוא מושך בחוטים לטובת עצמו.תורף כלפים,מלכלך,מסכסך... עם הבאה של איש שוכר שלום וצדק.

If a web-site has Qualified Metrics in place of estimated, Meaning its proprietor has installed code letting us to straight measure their site visitors.

Make sure you keep in mind to respond to and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not have an affect on the result of the nomination. Thank you!

For those who developed this file, be sure to Observe that the fact that it has been proposed for deletion would not always necessarily mean that we do not price your kind contribution. It merely signifies that one individual believes that there's some unique issue with it, like a copyright concern.

It's very fashionable and beneficial to editors, even though it could be a little bit difficult to arrange. Your wiki can have this service. Be sure to examine the Recommendations. You'll be able to ask the staff to assist you enable citoid at your wiki.

When you've got not created the media oneself then It's also wise to specify where you observed it, i.e., in most cases hyperlink to the website in which you bought it, as well as the terms of use for material from that website page. If your material is often a spinoff of a copyrighted perform, you'll want to source the names and a licence of the initial authors at the same time.

Many thanks for uploading Graphic:KD_1946.JPG. I see the image webpage at this time would not specify who created the articles, Therefore the copyright standing is unclear. In case you have not produced this media on your own then you have to argue that We've the proper to utilize the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging beneath).

אני פשוט מנסה להבין את ההיגיון? למה אתה לא מגיש בגץ נגד ניצב מכהן וכן תגיש בגץ נגד מינויו למפכל? לא מזכיר לך קצת את מקרה גל הירש? כל התלונות מסתכמות בלמה לא בדקו לפני ונזכרו לבדוק במינוי..

Adjustments a cc-by license to a cc-by-sa license; this is normally regarded as revoking the first cc-by license and is also frowned on Except if it absolutely was a simple website slip-up with your part. In the future remember to be careful to work with the desired license promptly upon add.

Their do the job board is offered in Phabricator. You will discover one-way links on the work concluded each week at mw:VisualEditor/Weekly triage conferences. Their existing priorities are correcting bugs, supporting the 2017 wikitext editor, and improving upon the Visible diff tool. Modern changesעריכה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *